Đền thờ Nam Phương Linh Tử

Diện tích: 509 m2.
- Số cột: 60.
Nam Phương Linh từ (NPLT) có 7 gian, 2 chái, 3 lòng, có mái hạ và hàng hiên bao quanh.
Đền thờ Nam phương Linh từ: nơi để tôn vinh, tri ân và phụng thờ các vị tiền nhân đã có công khai mở, gìn giữ và làm rạng danh vùng đất phương Nam của Tổ quốc.
Được sự cố vấn của Nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội KHLSVN; dưới sự chủ trì của nhà báo Nguyễn Hạnh, Phó Tổng biên tập tạp chí Xưa & Nay (Cơ quan của Hội Khoa học lịch sử Việt Nam), Ban Cố vấn dự án gồm các nhà khoa học và nghiên cứu về khoa học lịch sử uy tín, qua nhiều lần hội thảo, tọa đàm, phản biện, bước đầu đã giới thiệu được125 nhân vật tiêu biểu có công với vùng đất phương Nam.
Trong đó:
- Lĩnh vực thời khai hoang, mở cõi có 21 nhân vật.
- Lĩnh vực gìn giữ, bảo vệ có 62 nhân vật.
- Lĩnh vực làm rạng danh có 42 nhân vật.
Hưởng ứng chương trình “ Mỗi người một giọt đồng đúc tượng danh nhân” do tạp chí Xưa & Nay (Cơ quan của Hội Khoa học lịch sử Việt Nam) phát động, doanh nhân Đặng Phước Thành phát tâm công đức và Công ty Mỹ thuật Trung ương đã hoàn thành việc đúc tượng đồng 21 vị có công thời khai mở (tỉ lệ 1/1) để thờ tự tại Nam Phương Linh Từ.
Đến nay, Nam Phương Linh từ đạt hai kỷ lục quốc gia:
a/  Nam Phương Linh Từ - Đền thờ đầu tiên thờ các vị danh nhân có công trong quá trình khai mở, gìn giữ và làm rạng danh đất phương Nam. 
b/ Nam Phương Linh Từ - Đền thờ có nhiều tượng đồng danh nhân lớn nhất về các nhân vật có công thời khai mở đất phương Nam.
c/ Chiếc trống độc mộc bằng gỗ Sến lớn nhất Việt Nam.

 

 

Đăng ký