Nhà bảo tàng họ Đặng và Nhà trưng bày Hoàng Sa & Trường Sa - Biển đảo của Việt Nam

- Diện tích mỗi nhà: 1680 m2.
- Số cột mỗi nhà: 80 cột.
Được thiết kế là nhà thủy tạ, ngự trên ao hoa sen, hoa súng là loài thực vật thủy sinh đặc trưng của vùng sông nước miền Tây Nam bộ.

- Bảo tàng Đặng tộc Việt Nam là nơi lưu giữ những di vật của tổ tiên tộc Đặng, nó chứa đựng rất nhiều thông tin về dòng họ. 
Nội thất bên trong bảo tàng được sắp đặt trang nghiêm, có thứ tự rõ ràng và sự sắp sếp có chủ ý thể hiện những thông tin về gia đình, dòng họ được kết cấu một cách chu đáo, đầy đủ để con cháu trong họ cũng như người ngoại tộc có thể hiểu khá tường tận về lịch sử của dòng họ cùng những con người, những đóng góp cho họ Đặng, cho cộng đồng xã hội và đất nước của danh nhân trong dòng họ.  

- Nhà trưng bày Hoàng Sa - Trường Sa là nơi nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày và lưu giữ tài liệu, hiện vật, hình ảnh gốc, tiêu biểu có liên quan đến Hoàng Sa – Trường Sa và ảnh đẹp của Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam do những nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp lại.

 

 

Đăng ký