Nhà Trưng Bày Đất Phương Nam

 

- Nông ngư cụ và vật dụng, phương tiện phục vụ sản xuất và đời sống từ khi cha ông đến khai hoang, mở cõi trên vùng đất xa xôi này.
- Hồ sơ về đào kinh xáng Lấp Vò do Toàn quyền Đông Dương ra lệnh khởi công năm 1912.
- Hiện vật có giá trị được trục vớt từ những chiếc tàu buôn bị chìm trên vùng biển phía Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII.
- Các loại tiền của Việt Nam từ khi xuất hiện qua bao chế độ xã hội – chính trị khác nhau.
- Bộ sưu tập tem quý hiếm, rất phong phú và giá trị (chuyên mục Thế Giới những con tem).
- Gian trưng bày mô phỏng sự tích Trầu Cau, với bộ sưu tập bình vôi của tục ăn trầu từ thời Nhà Lý (thế kỷ XI) đến thời kỳ gần đây.
- Hình ảnh và thông tin về 54 dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.
- Gỗ mỹ thuật: với sự chế tác tài hoa của các nghệ nhân khắp 3 miền Bắc Trung Nam.

 

Đăng ký